click fraud detection

Isikuandmete kasutamine

Isikliku informatsiooni kogumine

Teenuste ostmiseks Kodulehel peate täitma tellimisvormi. Palume Teil edastada meile teatud isiklikku informatsiooni, näit Teie nimi, makseaadress, telefoninumber, e-post ja koduaadress.

Meie võime kasutada Teie isikuandmeid, et:

  • võimaldada Teil kiiresti leida informatsiooni ja Teenuseid;
  • teavitada Teid uuest informatsioonist ja Teenustest, mida me Kodulehel pakume.teavitada Teid pakkumisest ja teenusest SMS-i ja e-posti teel.
  • kasutada Teie isiklikke andmeid ka oma teistes ettevõtetes: Diivanipuhastus OÜ, Vaibapuhastus OÜ, Aknapesu OÜ, Parketilihvimine OÜ

Isikliku informatsiooni muutmine

Soovi korral on Teil õigus nõuda oma andmete kustutamist või muutmist
Kodulehe andmebaasis. Teil on õigus teatada oma soovist edaspidi mitte
saada meie poolt suunatud pakkumisi või teenuseid. Neid muudatusi võib
saata e-kirjaga aadressil info@diivanipuhastus.ee

Call Now Button